Administratie en belastingadviesbureau Linger

Financiële dienstverlening

Elke ondernemer is wettelijk verplicht een administratie bij te houden. Al deze eisen vanuit de belastingdienst en de wetgever dient u te verwerken in uw administratie. U kunt hierbij denken aan op welke wijze u in- en verkopen dient vast te leggen. Daarnaast moet u kunnen vertrouwen op de volledigheid en juistheid van uw administratie zodat u weet hoe uw bedrijf er financieel voor staat. Dit betekent dat uw administratie up-to-date, helder en overzichtelijk moet zijn.

U kunt ervoor kiezen om uw financiële administratie geheel of gedeeltelijk aan mij uit te besteden.

Als u de administratie aan mij uitbesteed zal ik deze verwerken in mijn administratie pakket en u uiteraard de benodigde overzichten verstrekken waaruit blijkt hoe de situatie van uw bedrijf is. Dit is voor elke onderneming weer anders maar u kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een lijst van afnemers waarvan u nog geld dient te ontvangen. De frequentie van het aanleveren van uw administratie (per kwartaal of maand) hangt af van uw situatie en wensen.

Als u besluit om uw administratie zelf te voeren kan ik uiteraard de benodigde controles uitvoeren en helpen bij het opzetten en inrichten van uw boekhouding.

Opstellen jaarrapport

Een jaarrapport is een financieel verslag van uw ondernemersactiviteiten en wordt in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar opgesteld. In het jaarrapport vindt u onder andere terug hoeveel u heeft omgezet, hoeveel kosten u heeft moeten maken en waaruit deze kosten bestaan. Daarnaast wilt u graag weten hoe deze cijfers zich verhouden tot het voorgaande jaar. Het jaarrapport kan voor u dienen als uitgangspunt bij het nemen van strategische beslissingen zoals financieringen, verkopen, investeringen en uitbreiding. Het jaarrapport wordt opgesteld conform de hiervoor geldende wet- en regelgeving. Ik bied u ook de mogelijkheid om per maand-, kwartaal-, en tussentijdserapportages voor u op te stellen.


Fiscale dienstverlening

Als ondernemer krijgt u naast de verplichting tot het voeren van een administratie ook te maken met de diverse aangiften bij de belastingdienst. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn sta ik bij de belastingdienst geregistreerd d.m.v. een belasting consulentennummer (Beconnummer).

Aangifte omzetbelasting/loonbelasting

Op basis van de gevoerde administratie en eventueel personeel in dienst bent u als ondernemer verplicht om bij de belastingdienst aangifte te doen voor de omzetbelasting (BTW) en loonbelasting(LH). Van de belastingdienst ontvangt u hiervan een bevestiging of u per maand(in het geval van personeel in dienst verplicht), kwartaal of per jaar aangifte moet doen.

Ik kan voor u deze aangifte voorbereiden en indienen bij de belastingdienst op basis van de door mij of door u zelf gevoerde (loon) administratie. In het laatste geval uiteraard na controle van de (loon)administratie.

Aangifte inkomstenbelasting

Als u door de belastingdienst bent aangemerkt als ondernemer dient u een aangifte voor de inkomstenbelasting in te dienen. De belastingdienst stelt aan ondernemers de eis dat dit elektronisch gebeurt.

Op basis van de gevoerde financiële administratie en de fiscale regelgeving kan ik voor u de aangifte inkomstenbelasting verzorgen en de noodzakelijke boekingen verwerken in uw administratie. Als u uw eigen administratie voert zal ik uiteraard eerst de noodzakelijk controles uitvoeren waarna ik de aangifte voor u kan verzorgen.
De aangifte zal ik verzorgen in software die kan communiceren met de computers van de belastingdienst.

Als u ook door mij het jaarrapport laat opstellen zal ik een overzicht van de fiscale gegevens opnemen met eventuele bijbehorende verklaringen.

Aangifte vennootschapsbelasting

Als uw bedrijf groeit en u besluit uw onderneming om te zetten naar bijvoorbeeld een Besloten vennootschap (B.V.), dan krijgt u te maken met de Vennootschapsbelasting (VPB).

Op basis van de gevoerde financiële administratie en de fiscale regelgeving kan ik voor u de aangifte vennootschapsbelasting verzorgen en de noodzakelijke boekingen verwerken in uw administratie. Als u uw eigen administratie voert zal ik uiteraard eerst de noodzakelijk controles uitvoeren waarna ik de aangifte voor u kan verzorgen.

De aangifte zal ik in software die kan communiceren met de computers van de belastingdienst.


Overige Financiële diensten

Als beginnend ondernemer is het niet uitgesloten dat u in sommige gevallen een ondernemersplan moet presenteren voor eventueel extern kapitaal. Dat is vaak een zenuwslopend en tijdrovend gebeuren vooral het financiele gedeelte daarvan.

In samenwerking met u kan ik daarbij helpen het financiele gedeelte van het ondernemingsplan te bewerkstelligen en heb door mijn jarenlange werkzaamheden op het accountantskantoor voldoende externe contacten op verschillende niveau's die ik eventueel kan benaderen om het ondernemingsplan een profesionele uitstraling te geven.