Administratie en belastingadviesbureau Linger

Diensten per uur

Alle door u afgenomen diensten zullen worden afgerekend tegen het geldende uurtarief. Op de factuur zullen de diensten en de bestede uren gespecificeert worden.

Het standaard uurtarief 2023 is € 50,00 per uur. (exclusief BTW)

 

Een vast tarief per maand

Op basis van een inschatting van uw administratie en de tarieven voor vaste diensten kan ik een vast tarief per maand aanbieden. Het voordeel voor u is dat u geen onverwachte hoge rekeningen krijgt maar alle kosten over het jaar heen verspreid.

De vaste tarieven zijn niet vermeld aangezien elke onderneming anders is. Graag bespreek ik met u de mogelijkheden in een persoonlijk advies gesprek